SEKILAS PANDANG

MPS Pharmacy telah ditubuhkan pada 17 Disember 1996 bertujuan untuk menawarkan produk farmaseutikal dan nutraseutikal untuk masyarakat setempat. Disamping itu, kami juga giat mempromosikan pencegahan dan pemulihan kesihatan melalui amalan gaya hidup sihat. Kakitangan syarikat yang mesra sedia melayani keperluan dan kehendak pelanggan dengan penuh dedikasi dan beretika. Seiring dengan perkembangan teknologi, syarikat sentiasa komited dalam meningkatkan pengetahuan dan kepakaran kami agar sentiasa memenuhi piawaian pelanggan

VISI DAN MISI

VISI

Menjadi farmasi pilihan utama di wilayah utara

MISI

Menyediakan pelbagai pilihan produk farmaseutikal berkualiti agar menepati kehendak dan keperluan pelanggan.

Memberi khidmat nasihat dan kaunseling farmaseutikal secara profesional dan personal

Sentiasa meningkatkan kualiti perkhidmatan demi kepuasan pelanggan

Meluaskan perkhidmatan dan memudahkan akses pelanggan kepada produk kesihatan secara online

BIDANG KERJA KAMI

KONSULTASI UBAT DAN PRODUK FARMASEUTIKAL

100%

PEMERIKSAAN KESIHATAN

90%

LATIHAN SISWAZAH

75%

PEMBEKALAN TENDER

80%

SERVIS PENGHANTARAN KE RUMAH

70%